Lasteaed

Meie lasteaias on veel mõned

VABAD LASTEAIAKOHAD!

Kui sul pole oma last kellegi hoolde jätta siis

helista 7976062 või kirjuta kaari@vkuuste.ee

 

logod-lasteaed

Missioon:

Õnneliku ja turvalise lapsepõlve kindlustamine, lapsele soodsa kasvukeskkonna loomine.

Visioon:

Lapsevanemate kasvatusväärtusi toetav, kõigile avatud, last väärtustav lasteasutus.

 

Lasteaed Kaari väärtused

 • ÕNNELIK LAPS

  • on hooliv enese ja teiste suhtes

  • on laps, kes on terve ja oskab vältida ohtusid

  • on laps, kelle isikupära märgatakse, kelle loomulikku huvi ja andeid toetatakse

  • on uudishimulik ja õpihimuline

  • on laps, kelle kasvamist toetavad üksteist usaldavad lapsevanemad ja lasteaia personal

 • KAASAEGNE JA TURVALINE KASVUKESKKOND

 • KODUKOHA LOODUSKESKKOND

 • KVALIFITSEERITUD, KOMPETENTNE JA MOTIVEERITUD PERSONAL

 • AVATUS JA KOOSTÖÖ PEREDEGA

 

 

Lasteaed Kaari on Vastse-Kuuste valla munitsipaallasteaed.

Aadress: Lasteaia, Vastse-Kuuste alev, Põlvamaa 63601

Õppekeel: eesti keel

Lahtioleku aeg: esmaspäevast reedeni, kella 7.00st -18.00ni